2-р бүлгийн давталт

Өмнөх сэдвүүдээр бид дараах ойлголтуудыг судаллаа:

  • Цахилгаан цэнэгийн үндсэн хууль; 
  • Цэнэгтэй биесийн харилцан үйлчлэлийн туршилт; 
  • Цэнэгийг харьцуулах цэг ба туйл; 
  • Цахилгаан гүйдлийн үүсгүүрүүд.
... 
Санамж:
  • Ижил цэнэгүүд түлхэлцэнэ, эсрэг цэнэгүүд таталцана; 
  • Хасах туйл нь нэмэх туйлаасаа илүү олон электронтой; 
  • Ө.х нэмэх туйл нь хасах туйлаасаа цөөн электронтой; 
  • Цахилгаан эрчим хүчийг атом дахь электроны тоон тэнцвэрийг алдагдуулан гарган авдаг.

0 comments: