1.3. Электроны давхарга

Электрон нь цөмөө тойрон хэд, хэдэн давхарга болон эргэдэг.

Зураг 3a. Алтны атом, түүний цөмийг тойрон эргэх электроны давхаргууд
... Алтны атомын гадна давхаргад нь 1 электрон байна. Харин олон тооны протон, нейтроноос бүрдэх атомын цөмийг дүрслэхдээ хялбарчлан ганц том дугуйгаар орлуулан зуржээ.
Зураг 3б. Арсенийн атомын цөмийг тойрон эргэх электроны давхаргууд.

Мөн 3б дугаар зураг дээрх Арсени гэдэг бодисын электроны хамгийн гадна талын давхаргад 5 электрон байна. Цөмийг нь бас ганц саарал дугуйгаар төлөөлүүлэн зурсан байна. Энэ мэтчилэн өөр өөр бодисийн атомууд гадна давхаргадаа өөр өөр тооны электронтой байдаг. Гэхдээ гадна давхаргын электроны тоо хэзээ ч 8-аас хэтэрдэггүй.

0 comments: