3.5 Цахилгаан хэлхээний бүдүүвч зураг

Доорх зурагт зай хураагуур, дамжуулагч утас, жижиг гэрлээс тогтсон хамгийн энгийн цахилгаан хэлхээг үзүүлжээ. Зай хураагуур бас өөрөөр үүсгүүр эсвэл тэжээл гэж нэрлэдэг. Харин гэрлийг ачаа гэж нэрлэх нь бий. Гэрлийн оронд хөдөлгүүр холбочихвол тэр нь бас л нэг төрлийн ачаа болох юм. ...Дээрх хэлхээг арай хялбарчлан зурвал:


Зураг 14. Энгийн цахилгаан хэлхээг хялбар болгон зурвал. 

Хүчдэлийн нөлөөгөөр электронууд нь хасах туйлаас нэмэх туйл руу гүйдэг билээ. Энэ чиглэлийг дээрх зурагт ногоон зураасаар тэмдэглэжээ. Олон улсын эрдэмтэн мэргэд зөвлөлдөөд гэрэл, зай хураагуур, хөдөлгүүр гэх мэт бүх л цахилгаан төхөөрөмжийг зурахдаа хялбар зурагт тэмдэглэгээ ашиглаж байхаар тогтжээ. Энэ тэмдэглэгээг ашиглавал дээрх хэлхээг илүү амарханаар зурж болно. Үүнийг цахилгаан хэлхээний бүдүүвч зураг гэдэг:
Зураг 15. Энгийн цахилгаан хэлхээний тогтсон тэмдэглэгээ бүхий бүдүүвч зураг. 

Тохиролцсон жишиг ёсоор зай хураагуурыг урт богино зураасаар төлөөлүүлэн зурдаг ажээ. Харин хасах туйлыг нь богиноор, нэмэхийг нь арай уртаар зурдгийг сайн тогтоож аваарай. Зарим нэг хялбар цахилгаан төхөөрөмжийн бүдүүвч тэмдэглэгээг дараах зурагт үзүүллээ:

0 comments: